Voorwaarden - Disclaimer - Privacy

Bestellen

Alle prijzen op deze website zijn in euro, inclusief 21% B.T.W., afgehaald in ons magazijn. Glas en verpakking zijn inbegrepen en worden niet teruggenomen.
Minumum bestelling vanaf 600 euro excl B.T.W. .

Levering, transportkosten

De transportkosten worden bepaald aan de hand van uw postcode, vul hiertoe het bestelformulier in.

Voor erg grote bestellingen of grotere afstanden wordt er een individuele regeling uitgewerkt. Verstuur uw bestelling. U wordt via E-mail op de hoogte gebracht van de transportkosten, pas na uw goedkeuring begint de bestelprocedure.

Betaling

Betaling van de goederen gebeurt bij bestelling. Goederen blijven eigendom van "De Zingende Druif" tot de volledige betaling ervan.

De consument heeft, gedurende zeven werkdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de levering, het recht om de verkoper mee te delen dat hij van de aankoop afziet.

De verkoopsvoorwaarden staan ook vermeld op onze facturen.
Voor verdere inlichtingen kunt u ons steeds contacteren via de contactpagina.

Copyright en inhoud

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van De Zingende Druif. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Persoonsgegevens

Wanneer u zich registreert bij De Zingende Druif, vragen we u een paar gegevens in te vullen, deze zijn: uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres. De Zingende Druif zal deze informatie nooit aan iemand bekend maken, enkel indien we verplicht worden door een overheidsinstantie. De informatie zal enkel in verband met onze service(s) gebruikt worden, we zullen u nooit contacteren voor iets dat geen verband houdt met onze diensten. U heeft steeds recht op inzage van de gegevens die wij over u bewaren. Om deze informatie te laten schrappen of aan te passen kan u ons contacteren via de contactpagina.

Doel van de verwerking van persoongegevens

Indien U ons uw persoonlijke gegevens overmaakt worden deze in onze bestanden opgenomen en worden ze verwerkt:

Voor het beheer van het ledenbestand en de aangeboden service.
Voor het uitvoeren van marktstudies en enquètes.
Om u te informeren over updates en producten die uitgaan van De Zingende Druif.

Uw rechten

Voor meer algemene informatie kan U steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel.

Melding van schending van privacy

Indien U meent dat een "De Zingende Druif"-lid een onrechtmatige inbreuk pleegt op uw privacy, wordt U verzocht om De Zingende Druif daarvan meteen per elektronische post van op de hoogte te brengen via de contactpagina.

Controle van uw privécommunicatie

De Zingende Druif behoudt zich het recht voor de informatie met betrekking tot de berichten, zoals de inhoud, de afkomst of de bestemming ervan, te controleren en te onderzoeken, indien wij het vermoeden hebben dat het geheel of een deel van deze communicatie betrekking heeft op illegale of ongeoorloofde activiteiten, of indien het daartoe bevel gekregen heeft van de bevoegde autoriteiten. Behalve wanneer de controle gebeurt op verzoek van de bevoegde autoriteiten, mag de controle van De Zingende Druif alleen betrekking hebben op de berichten met een openbaar of niet-vertrouwelijk karakter, dat wil zeggen de informatie die zich op een webpagina bevindt, de berichten die te vinden zijn in de discussiegroepen of de informatiemailings, zonder dat deze lijst beperkend is.

Directe/indirecte schade

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Tarieven op de site

De weergegeven gegevens en tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig aan wijziging door de producenten en De Zingende Druif kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke foutieve informatie.

Alle prijzen op deze website zijn in euro, inclusief 21% B.T.W., zonder transportkosten.
De wijnflessen hebben een inhoud van 750ml tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.